PRISER

Några prisexempel på begravningsarrangemang 

Enkel begravning utan föregående akt i kyrka/kapell, s.k. Direktkremering

Kista, enkel                                                  3.475:-
Kistläggning                                                   980:-
Begravningsbil                                            2.990:-
Byråns arvode                                             2.000:-

TOTALT                                                  9.445:-

Ev urna tillkommer                                     1.250:-

Exempel på en enkel begravning

Kista SANDHOLM, vit, brun, ljus trä*)                                          4.950:-
Kistläggning                                                                                           980:-
Begravningsbil                                                                                    2.990:-
Representant i kyrka/kapell                                                              1.950:-
Byråns arvode                                                                                       4.100:-


TOTALT                                                                                     14.970:-

Tillkommer ev 

Kistdekoration  från 1.500:- - 4.100:-, se www.businessflower.se


Urna 1.250:-

Annons, debiteras per mm, inget extra arvode

Byråns arvode är fast och inga extra arvoden tillkommer

Bouppteckning, fast pris  4.800:-

*) Önskar Du annan kista, vänligen gå in på sidan "KISTOR"